Posebna ponuda brodova s lagera.

Galia 750 Hardtop + Suzuki 300 KS /541 h/

Galia 660 Hardtop korišteno kao demonstracijsko plovilo na sajmu.

više o plovilima i opremljenosti pogledati pod rubrikom demo/rabljena plovila