AM-180 prije 4.030,00 kn ; sada 3.025,00 kn

AM-200 prije 4.220,00 kn ; sada 3.165,00 kn

D-MAR 180 prije 4.125,00 kn ; sada 3.300,00 kn

D-MAR 200 prije 4.295,00 kn ; sada 3.436,00 kn

D-MAR 290 prije 5.245,00 kn ; sada 4.196,00 kn