Imamo odličnu vijest!

Napravljena je rekategorizacija sljedećih plovila:

GALIA 630 – C/D – 6/8 osoba

GALIA 700 – C/D – 8/10 osoba

GALIA 770 – C/D – 7/9 osoba